Regional bostadsmarknadsanalys 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:20

Diarienummer: 400-18199-2020

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-199-2

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 105

Publikationstyp: Rapport

Förstasida rapport, föreställer flerfamiljshus med port i stadsmiljö

I denna rapport presenterar vi kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten tillsammans med statistik från bland annat SCB, Socialstyrelsen, Kronofogden och Region Skåne. Det gör att vi kan presentera en bild över situationen på den skånska bostadsmarknaden.

Kontakt