Regional bostadsmarknadsanalys 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Det byggs i samtliga Skånes kommuner samtidigt som det är fler än tidigare som står utanför bostadsmarknaden.

Marknaden levererar så mycket bostäder som det är möjligt med hänsyn till tillgången på arbetskraft. Fortfarande ökar andelen medborgare som står utan bostadsmarknaden eller riskerar slås ut från bostadsmarknaden.

Det är än så länge för tidigt att se resultatet av det ökade bostadsbyggandet - om detta kommer att leda till balans på bostadsmarknaden för alla medborgare.

Det är ett komplext samspel som ska åstadkomma balans på bostadsmarknaden mellan bostadsmarknadens aktörer och behövande bostadssökande där kommunen är spindeln i nätet.

Kontakt