Rapport Studieresa Humle som grönt kulturarv

Om publikationen

Löpnummer:
2018:47
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport
EU-logga

Referat av studiebesök från studieresa till Bayern för svenska humleodlare 1-5 juli 2018.

Humle är en nygammal gröda, som nu växer explosionsartad i Sverige: Helsvensk humle åt alla! Och svensk humle ska naturligtvis odlas så miljövänligt som möjligt. Därför åkte 48 nuvarande respektive blivande svenska humleodlare på studieresa till Bayern sommaren 2018. Syftet var att lära sig mer om ekologisk humleodling, och efterskördhantering för bästa kvalitet.

Resan finansierades till övervägande del av EU och Svenska Regeringen inom Landsbygdsprogrammet, Grönt kulturarv. I rapporten kan du läsa deltagarnas egna referat från studiebesöken.

Kontakt