Rapport: Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion

Om publikationen

Löpnummer:
2021:15
Diarienummer:
424-21056-2021
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-225-8
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Bild på stormig kust

Många av delåtgärderna i LIFE Coast Adapt kräver olika former av prövningsprocesser kopplat till miljölagstiftningen och Plan-och bygglagen. Inom LIFE Coast Adapt har Länsstyrelsen Skåne gjort ett förberedande arbete för att stödja projektets partners i prövningsprocesserna. Rapporten har tagits fram av extern aktör med god juridisk kompetens.

Kontakt