Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Planberedskap i Skåne – en inventering i större tätorter

Om publikationen

Löpnummer:
2015:29
Diarienummer:
408-23837-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-017-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
174
Publikationstyp:
Rapport

Det finns en sammanlagd planberedskap på minst 26 000 bostäder i Skåne visar en ögonblicksbild från försommaren 2014. Cirka 14 500 av dessa finns i byggrätter för flerbostadshus.

Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar icke ianspråkstagen mark som detaljplanelagts för bostäder. Materialet kan innehålla fel och därför har Länsstyrelsen vänt sig till kommunerna för att kvalitetssäkra kartorna. Rapporten innehåller därför kvalitetssäkrade kartor med obebyggda fastigheter i detaljplan som möjliggör bostäder för alla tätorter med fer än 900 invånare.

Länsstyrelsen hoppas att rapporten kan vara till hjälp i kommunernas framtida översiktsplanering och med arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Genom den här rapporten kan grannkommuner ta del av varandras planberedskap.

Kontakt