Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-85587-62-9
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport

Den här handboken är skriven utifrån erfarenheten att fysisk planering ofta ställer stora krav på förmåga att möta människor och hantera mötessituationer, där skillnader i åsikt lätt övergår i uttalad konflikt.

En metodbok kan ge intryck av att det finns ett handgrepp för att lösa varje svårhanterad situation. Så är det ju som vi alla vet, inte alls. Allra minst inom samhällsplaneringen där skillnaden i perspektiv bland aktörerna många gånger är stora.

Metoderna ska snarare ses som verktyg för att skapa fungerande kommunikation i olika sammanhang i planeringsarbetet.

Kontakt