Perspektiv på etableringsprogrammet hälsa och välbefinnande - Nyanlända migranters röster

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7104-647-5

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Perspektiv på etableringsprogrammet hälsa och välbefinnande - Nyanlända migranters röster

Migranters hälsa är föremål för ett ökat akademiskt intresse, men hälsa och välbefinnande i samband med etableringsprogram är fortfarande ett ganska outforskat område. Genom att sätta fokus på de nyanländas uppfattningar och erfarenheter, är syftet med denna studie att identifiera faktorer och omständigheter som påverkar hälsan och välbefinnandet hos de nyanlända flyktingar som deltar i etableringsprogrammet i Skåne.

Kontakt