Partnerskap Skåne - En holistisk modell för integration och etablering

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 17

Publikationstyp: Broschyr/folder

Partnerskap Skåne - En holistisk modell för integration och etablering

Kortfattad broschyr om vad Partnerskap Skåne är. Partnerskap Skåne är en del i genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin om Det öppna Skåne 2030.
Partnerskap Skåne ingår som en del av den regionala överenskommelsen för att underlätta asylsökandes
och nyanländas etablering.

Kontakt