Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Partnerskap Skåne - En holistisk modell för integration och etablering

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Partnerskap Skåne - En holistisk modell för integration och etablering

Kortfattad broschyr om vad Partnerskap Skåne är. Partnerskap Skåne är en del i genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin om Det öppna Skåne 2030.
Partnerskap Skåne ingår som en del av den regionala överenskommelsen för att underlätta asylsökandes
och nyanländas etablering.

Kontakt