Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övervakning av kärlväxter i Skåne 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:08
Diarienummer:
502-14850-19
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-218-0
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport sammanfattar den kärlväxtövervakning som genomförts inom floraväkteriet mellan åren 2015 och 2020. Några arter har visat på en positiv trend för populationerna under perioden, men för det stora flertalet går det tyvärr åt andra hållet. Alla data finns inrapporterade på Artportalen och är därmed tillgängliga för myndigheter, kommuner, ideella organisationer och intresserade markägare i deras naturvårdsarbete.
Floraväkteriet i Skåne genomförs av ideella krafter inom Lunds Botaniska Förening och har varit en del i den regionala miljöövervakningen sedan 2009. Utan dessa ideella insatser hade vi inte haft samma kunskap idag om förekomsten av kärlväxterna i vårt län. I Skåne förekommer cirka 300 hotade kärlväxter på flera tusen lokaler och i nästan 30 år har dessa arter övervakats.

Kontakt