Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande fåglar 1980–2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
502-9132-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-194-7
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Framsida fågelrapport

Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation syftar bl.a. till att genom standardiserade metoder följa långsiktiga trender i fågelpopulation-erna.

I denna rapport redogörs för populationsförändringar under tiden 1980–2019 (40 år) hos 24 tättingarter, som övervintrar söder om ekvatorn. Generellt kraftiga minskningar kring 1990 har medfört att endast två arter (törnsångare och svarthätta) har en signifikant positiv trend sett till alla 40 åren. Nio arter har signifikanta negativa trender under samma period. Viss förbättring under de senaste 20 åren ses bl.a. för kärrsångare, ärtsångare och grönsångare medan t.ex. stenskvätta, trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugsnappare ligger kvar på mycket låg nivå. Rapporten redogör också för möjliga orsaker till de förändringar som skett.

Kontakt