Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övervakning av beståndsväxlingar hos topikflyttande småfåglar 1980-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:06
Diarienummer:
502-8783-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-111-4
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation syftar bl.a. till att genom standardiserade metoder följa långsiktiga trender i fågelpopulationerna.
I denna rapport redogörs för populations-förändringar under tiden 1980–2017 hos 24 tättingarter, som övervintrar i söder om ekvatorn. Efter kraftiga minskningar kring 1990 har ytterst få arter återhämtat sig och endast två arter har en långsiktig positiv trend. Rapporten redogör också för möjliga orsaker till de förändringar som skett.

Kontakt