Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Otillåten påverkan mot offentlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Otillåten påverkan är en allvarlig företeelse för såväl individen som drabbas som för samhället. Ytterst är otillåten påverkan en demokratifråga.
Engagemang och delaktighet är grunden för vår demokrati och det politiska deltagandet måste värnas. Tjänstepersoner upprätthåller våra lagar, regler och förordningar. Om medborgarna får bilden av att tjänstepersoner kan köpas eller påverkas av hot, hat eller våld riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas.

Det här är en folder om otillåten påverkan mot offentlig verksamhet. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten kring otillåten påverkan. I foldern ges konkreta och handfasta tips om hur man kan identifiera, förebygga och hantera otillåten påverkan. Målgruppen är såväl arbetsgivare som arbetstagare inom offentlig verksamhet. Informationen har
sammanställts av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Stiftelsen Tryggare Sverige. Genom ökad kunskap kan vi motverka otillåten påverkan!

Kontakt