Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Otillåten påverkan mot företag

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Otillåten påverkan är en allvarlig företeelse för såväl individen som för
samhället. Den organiserade brottsligheten använder sig av utpressning, hot, skadegörelse, våld eller beskyddarverksamhet för att uppnå vinster.

Även ideologiskt motiverade gärningspersoner kan utöva otillåten påverkan gentemot företag eller näringslivet. Otillåten påverkan mot näringslivet kan leda till att grov organiserad brottslighet får tillgång till
stora summor pengar, varor och marknader så att de kan öka sina intäkter och växa sig starkare. Otillåten påverkan snedvrider möjligheten till sund konkurrens och riskerar att konkurrera ut näringsverksamhet som är seriös och legal. På sikt är detta ett hot mot företagsamheten och den regionala utvecklingen av näringslivet, men också mot demokratin.

Det här är en folder om otillåten påverkan mot företag. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten kring otillåten påverkan. I foldern ges konkreta och handfasta tips om hur man kan identifiera, förebygga och hantera otillåten påverkan. Målgruppen är såväl arbetsgivare som arbetstagare. Informationen har sammanställts av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Stiftelsen Tryggare Sverige.

Kontakt