ORSA - Områdesbaserad risk och sårbarhetsanalys

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-87423-30-7

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 88

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Syftet med denna rapport och vägledning är att beskriva ett arbetssätt, Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys (ORSA), för kommuner och andra aktörer som vill använda geografisk information och analys som stöd och utveckling av sitt RSA-arbete.

Kontakt