ORSA - Områdesbaserad risk och sårbarhetsanalys

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-30-7
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Syftet med denna rapport och vägledning är att beskriva ett arbetssätt, Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys (ORSA), för kommuner och andra aktörer som vill använda geografisk information och analys som stöd och utveckling av sitt RSA-arbete.

RSA används här som ett samlingsbegrepp för risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt annat risberedskapsrelaterat arbete. ORSA anknyter till kommuners ansvar inom lagstiftningarna LEH och LSO.

Vägledningen vänder sig både till kommuner som använder geografiska informationssystem (GIS) i sitt RSA-arbete eller planerar att göra det.

Kontakt