NYTT i skånsk natur

Om publikationen

Publiceringsår: 2020

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Lövgroda. Foto: Björn Olsson

Nyhetsbrev om skydd och skötsel av skånsk natur. Brevet kommer ut en gång på våren och en gång på hösten. Här informerar Länsstyrelsen om hur vi arbetar med skydd och skötsel av Skånes natur, inklusive övergripande frågor som friluftsliv, invasiva främmande arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Prenumerera (skriv "Nytt i skånsk natur" i ämnesrad)

Kontakt