Nyanländas hälsa: Sammanställning utifrån ett urval av rapporter

Om publikationen

Löpnummer:
Uppgift saknas
Diarienummer:
Uppgift saknas
ISBN/ISSN-nr:
Uppgift saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Nyanländas hälsa Sammanställning utifrån ett urval av rapporter

 

Hur mår personer som migrerat till Sverige? Vilken betydelse har hälsan för möjligheterna att etablera sig mot arbete eller studier? Och vad behöver vi ta fasta på i det nationella samarbetet för att främja etableringen av nyanlända? Det är några frågor som ligger till grund för initiativet till den här sammanställningen.

Kontakt