Nyanländas hälsa: Sammanställning utifrån ett urval av rapporter

Om publikationen

Löpnummer: Uppgift saknas

Diarienummer: Uppgift saknas

ISBN/ISSN-nr: Uppgift saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Nyanländas hälsa Sammanställning utifrån ett urval av rapporter

 

Hur mår personer som migrerat till Sverige? Vilken betydelse har hälsan för möjligheterna att etablera sig mot arbete eller studier? Och vad behöver vi ta fasta på i det nationella samarbetet för att främja etableringen av nyanlända? Det är några frågor som ligger till grund för initiativet till den här sammanställningen.

Kontakt