Naturvårdsstrategi för Skåne

Om publikationen

Löpnummer: 2015:23

Diarienummer: 511-23339-2014

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-011-7

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 21

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne.

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och att öka hänsynen i vardagslandskapet.

Ett av de viktigaste underlagen för strategins urval av värdefulla områden är en analys som visar var i Skåne de flesta hotade arterna finns.

Strategin ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska få ha kvar alla djur, växter och svampar i Skåne.

Kontakt