Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Naturvårdsstrategi för Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2015:23
Diarienummer:
511-23339-2014
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-011-7
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne.

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och att öka hänsynen i vardagslandskapet.

Ett av de viktigaste underlagen för strategins urval av värdefulla områden är en analys som visar var i Skåne de flesta hotade arterna finns.

Strategin ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska få ha kvar alla djur, växter och svampar i Skåne.

Kontakt