Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturbingo Torups bokskog

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Naturbingo i Torups bokskog

Gör naturbingot i naturreservatet Torups bokskog!
Med vårt bingo får du bekanta dig med Torups naturvärden på ett lekfullt sätt liksom kännedom om naturhänsyn och allemansrätt. De gamla träden och mängden död ved gör Torups Bokskog unikt! Det är ett av Skånes artrikaste områden och särskilt värdefullt för vedlevande insekter, marksvampar och fladdermöss. Delar av Malmö stads rekreationsområde Bokskogen är nu naturreservat. Hela området har mycket att erbjuda. På Expo Torup får du kartor och olika upptäcktstips.


Kontakt