Mottagande och etablering av nyanlända i Skåne Lägesbilder - redovisning läget i länet del 2:2018

Om publikationen

Löpnummer: 2:2018

Diarienummer: 851-242 70-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport

Länsstyrelserna har i 2018 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamheten. De verksamheter som lägesbilderna ska omfatta är socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. I lägesbilderna ska även en bedömning av beredskap och kapacitet vad gäller bosättning av nyanlända göras. Denna rapportering avser perioden 1 juli till 31 september 2018.

Kontakt