Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mottagande och etablering av nyanlända i Skåne Lägesbilder - redovisning läget i länet del 2:2018

Om publikationen

Löpnummer:
2:2018
Diarienummer:
851-242 70-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport

Länsstyrelserna har i 2018 års regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antalet asylsökande och nyanlända har för verksamheten. De verksamheter som lägesbilderna ska omfatta är socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård. Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. I lägesbilderna ska även en bedömning av beredskap och kapacitet vad gäller bosättning av nyanlända göras. Denna rapportering avser perioden 1 juli till 31 september 2018.

Kontakt