MILSA - stödplattform för migration och hälsa

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 95

Publikationstyp: Broschyr/folder

MILSA - stödplattform för migration och hälsa

I denna bok beskrivs hur vi tillsammans inom MILSA – stödplattform for migration och hälsa – i ett gemensamt arbete lagt en grund för ett gemensamt arbete mot en hälsofrämjande etablering som bidrag till en socialt hållbar samhallsutveckling. Hälsa ar en mänsklig rättighet som berör alla politikområden.
Vi som arbetat tillsammans är Arbetsformedlingen, Försäkringskassan, kommuner i Skåne, Kommunforbundet Skane, Lunds
universitet, Lansstyrelserna, Länsstyrelsen Skåne, Malmö hogskola, Migrationsverket, NÄTVERKET Ideburen sektor SkÅne, Region SkÅne, Sveriges Kommuner och Landsting och Uppsala universitet. Arbetet har mojliggjorts genom finansiering av
den Europeiska flyktingfonden.

Kontakt