Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöundersökning av Disken 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
29367-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-129-9
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
226
Publikationstyp:
Rapport
Rapporten "Miljöundersökning av Disken 2017"

2017 genomförde danska Miljø- og Fødevareministeriet och Länsstyrelsen Skåne undersökningar på sandgrundet Disken i Öresund. Undersökningarna var ett steg i att utvärdera sandsugningens miljöpåverkan på Disken och var i stora drag en upprepning av de tidigare undersökningarna som genomfördes 2014.

Konsulternas slutsatser säger att sandsugningen har minskat den biologiska produktionen på Disken avsevärt. Den sand som tagits ut från Disken har ökat medeldjupet på uttagsområdet med 70 cm vilket bland annat ger en minskad ljusinstrålningen till botten. Fördjupning och minskad ljusintrålning innebär att såväl primärproduktionen på bottnen som bottnens kontakt med ytvattnet minskar. Båda dessa förändringar innebär att Disken kommer att producera mindre mat för större djur som lever i, på eller söker föda vid botten, t.ex. musslor och fisk.

Det finns fortfarande spår av sticksugningsspår på Disken som är svåra att bedöma åldern på. Antagligen kommer det att ta mycket lång tid innan dessa utjämnas. Sedan 2014 har dock utbredningen av blåmusslor på Disken ökat, antalet observerade platser med syrebrist har minskat och släpsugningsspåren har utjämnats något. Konsulterna pekar på att effekterna inte är irreversibla och bedömer att den biologiska återhämtningen kan ta mellan 5-10 år efter avslutad sandutvinning.

Kontakt