Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljötillståndet i Skånes marina småbåtshamnar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:27
Diarienummer:
575-18402-2015
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-059-9
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Lars Risinger

Inom ramen för ”Skånska åtgärder för miljömålen” samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning för Skåne är det viktigt att undersöka miljötillståndet i länets småbåtshamnar.

Båtar bidrar till utsläpp av olja och diesel, båtskrovet ger upphov till emissioner av tungmetaller och mikroskräp och användningen av båtar bidrar med avfall, latrin och BDT-vatten. Hamnar kan utgöra ett förorenat område till följd av tidigare utsläpp av petroleumprodukter och användningen av miljöskadliga antifoulingprodukter. De är känsliga för stormar och framtida klimatförändringar och det är därför intressant om planering för klimatanpassning skett.

Kartläggningen av marina småbåtshamnar i Skåne ger värdefull information om miljötillståndet och ger goda förutsättningar för såväl en behovsstyrd tillsyn som riktade informationsinsatser för att uppnå en hållbar utveckling. Småbåtshamnarnas egna insatser för att skapa bättre förutsättningar för Skånes människor, djur och natur nu och i framtiden är av största vikt.

Projektet finansieras av Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt