Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöövervakning i Skåne- Länsprogram för regional miljöövervakning 2021–2026 samt en sammanfattning av övrig miljöövervakning i länet

Om publikationen

Löpnummer:
2020:28
Diarienummer:
502- 43526-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-207-4
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
148
Publikationstyp:
Rapport
Länsprogram för regional miljöövervakning 2021–2026

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen och för att upptäcka nya hot mot miljön.

För att den statligt finansierade regionala miljöövervakningen ska kunna bli effektiv, samordnad och långsiktig tas det var sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser som planeras de kommande sex åren.

Denna rapport presenterar den statligt finansierade regionala miljöövervakning som planeras genomföras 2021–2026. Den ger dessutom en översiktlig bild av övrig regional miljöövervakning som sker i länet.

Kontakt