Miljöövervakning av rikkärr i Skåne 2011-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2021:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-219-7
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
115
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rikkärrsrapport

Denna rapport sammanställer inventeringar av rikkärr inom den regionala miljöövervakningen och uppföljning av skyddade områden genomförda mellan 2011 och 2019 i Skåne län. Resultatet kan användas för att utvärdera skötseln i inventerade områden men även ge underlag för att bedöma tillståndet för de skånska rikkärren i stort.

Kontakt