Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljögifter i grundvatten 2014-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:36
Diarienummer:
537-30974-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-068-1
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Skåne är ett tätbefolkat län med många olika verksamheter som kan orsaka läckage av miljögifter till grundvatten.

För att undersöka eventuell påverkan på grundvattnet genomförde Länsstyrelsen Skåne en screeningundersökning av miljögifter under 2014 och 2015.

Grundvattenundersökningen utfördes som en del av den regionala miljöövervakningen.

Kontakt