Människan och naturen på Falsterbohalvön

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Falsterbohalvön i Vellinge kommun har en unik och fantastisk natur. Här kan man bo med havet och naturen tätt intill sig. Varje år kommer tusentals människor på besök för att njuta av sol, bad och natur. För att bevara de höga naturvärdena är en stor del av halvön skyddad. Det finns idag nio naturreservat som skyddar land och vatten kring Falsterbohalvön. Varje naturreservat har sina egna bestämmelser som reglerar vad besökaren får och inte får göra. Dessa regler kan skilja sig mellan reservaten. Dessutom finns det andra lagar och förordningar, som strandskydd och kommunens ordningsstadgar att ta hänsyn till. Det är lätt att bli förvirrad av alla regler. Vad är det som gäller? Syftet med denna folder är att berätta om Falsterbohalvöns naturreservat och de regler och föreskrifter som gäller för besökare på och omkring Falsterbohalvön.

Kontakt