Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lussebäcken - hydraulic performance of two-stage channels

Om publikationen

Löpnummer:
2020:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-184-8
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Lussebäcken, Helsingborg Municipality

Evaluation of the hydraulic performance of two-stage channels through comparative analysis – joint field – modelling approach.

En kvalitativ utvärdering gjordes för Lussebäckens avrinningsområde för de hydrauliska förändringarna som sker när ett jordbruksdike restaureras till ett tvåstegsdike genom simulering av en 1D hydraulisk modell (Mike Urban CS). Simuleringarna visar bland annat på en minskning av minst 50% av vattenhastigheten vid översvämning med översvämningsplan på båda sidor.

Kombinationen av ökningen av den hydrauliska retentionstiden och reduktionen av vattenhastigheten minskar risken för kanterosion och sedimenttransport där näringsretentionen kan öka genom att sedimentpartiklar fångas upp och biogeokemiska processer ges mer tid.

Observationer gjorda i fält visar att även om volymmässigt, den hydrauliska lagringskapaciteten är stor, så passerar större delen av flödet i själva bäckfåran, där potentialen på översvämningsplanet inte utnyttjas.

Rapporten redovisar förslag på förbättringar som kan göras i tvåstegsdikena:

  1. främja beskuggning av bäckfåran och översvämningsplanet i ett tidigt skedde
  2. öka antal och längd av översvämningar genom att placera sten med intervaller i åfåran längs tvåstegsdiket
  3. öka utbytet av vatten mellan bäckfåran och översvämningsplanet genom att placera stockar och stenar på översvämningsplanet vinklade på ett sådant sätt att vattnet sprids över hela översvämningsplanet.

Kontakt