LONA - statligt bidrag till naturvård och friluftsliv

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
78-91-7675-057-5
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

LONA (Lokala naturvårdssatsningen) är ett statligt bidragsprogram som stödjer kommuner och föreningar i att genomföra naturvårdsprojekt. Med LONA-bidrag kan man göra åtgärder för bland annat friluftslivet, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur.

Få mer för pengarna! Med LONA kan ni växla upp era naturvårdsinvesteringar! Projekten kan göras i samarbete med föreningar och föreningar kan också driva projekt själva. Kommunens egen arbetstid och föreningars ideella arbetstid kan räknas som medfinansiering i projekten.

Kontakt