Landskapet som mål och medel

Om publikationen

Löpnummer: 2009:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 142

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Landskapet som mål och medel vill uppmärksamma landskapets betydelse som en strategisk utvecklingsresurs och dess roll som medel – dvs. även som förutsättning för landskapets utveckling. Rapporten ger uttryck för synen på landskapet som ett system och en syntes av olika processer, där dessa har olika förlopp i tid och rum.

Rapporten redogör för hur man kan styra utvecklingen av ett landskap, varför den bör styras och inte minst vilken kunskap som behövs om de olika faktorer som styr denna utveckling.

Kontakt