Landsbygdsnytt nr 4 2018

Om publikationen

Löpnummer: 4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Framsida Landsbygdsnytt nr 4 2018

Landsbygdsnytt ges ut fyra gånger per år till över 16 200 lantbruk och företagare på den skånska och blekingska landsbygden. Nyhetsbrevet ges ut från oss på landsbygdsavdelningen och vi tar upp allifrån djurvälfärd, godkända växtskyddsmedel, aktuella kurser och rådgivningar, allt om din SAM-ansökan, till tips om olika investeringsmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet.

I 2018 års sista nummer av Landsbygdsnytt tar vi bl a upp:
Kontrollsäsongen 2018 summeras, fånggröda som huvudgröda förtydligas. Vi förklarar varför vi genomför spannmålskontroller och kompetensutveckling i form av rådgivning och kurser presenteras.

Trevlig läsning!


Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet Landsbygdsnytt anmäl dig här.

Är du lantbrukare eller företagare på landsbygden men får inte vårt nummer av Landsbygdsnytt kan du lämna meddelande till berörd brevbärare via PostNords webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt