Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landsbygden i kommunens översiktsplan - en vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
2009:1002
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta dokument, "Landsbygden i kommunens översiktsplan – en vägledning", har ambitionen att visa hur landsbygden kan hanteras i kommunens översiktsplan.

Den innehåller exempel på överväganden som bör göras men också förslag till rekommendationer och ställningstaganden.

I arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling måste landsbygdens betydelse för kommunens utveckling klargöras i den fysiska planeringen.

Kontakt