Landsbygden i kommunens översiktsplan - en vägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2009:1002

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 31

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Detta dokument, "Landsbygden i kommunens översiktsplan – en vägledning", har ambitionen att visa hur landsbygden kan hanteras i kommunens översiktsplan.

Den innehåller exempel på överväganden som bör göras men också förslag till rekommendationer och ställningstaganden.

I arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling måste landsbygdens betydelse för kommunens utveckling klargöras i den fysiska planeringen.

Kontakt