Läkemedel i vattenrecipienter - Hur prioriterar vi framtidens rening?

Om publikationen

Löpnummer:
2021:13
Diarienummer:
37-19950-2021
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-223-4
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten "Läkemedel i vattenrecipienter - Hur prioriterar vi framtidens rening?"

Studien är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad. Huvudfrågan har varit att ta fram en regional arbetsmetod för att prioritera skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån recipientpåverkan.

Mätningar har gjorts av 35 ämnen, varav 29 är läkemedelssubstanser, vid reningsverken Rosendal (Tomelilla), Svalöv, Nyvång (Åstorp), Södra Sandby; Ellinge (Eslöv), Ekeby (Bjuv) och Ekebro (Bjuv).

Fyra läkemedel är extra viktiga eftersom de påverkar miljökvalitetsnormen för vatten. För dessa har Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram bedömningsgrunder.

Analyserna visar att bedömningsgrunderna överskrids för två av ämnena: diklofenak (smärtlindring) vid samtliga platser och 17-beta-östradiol (hormonpreparat) vid tre av sju platser. Båda ämnena har miljöpåverkan på fisk och andra vattenorganismer.

Kontakt