Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Läget i länet för nyanlända hösten 2019- fördjupning kring nyanländas boendesituation och boendelösningar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Läget i länet för nyanlända hösten 2019- fördjupning kring nyanländas boendesituation och boendelösningar

Länsstyrelserna ska verka för att kommunerna har beredskap och kapacitet för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och unga. I länsstyrelsernas uppdrag ligger också att följa upp mottagandet av nyanlända i länen.

I denna rapport ger Länsstyrelsen Skåne ett kompletterande underlag till vårt uppdrag i 2019 års regleringsbrev.  Där framgår att länsstyrelserna bland annat ska redovisa vilka förutsättningar som länet har för att på kort och lång sikt behovsanpassa kapaciteten och beredskapen för mottagandet av nyanlända som anvisas enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och nyanlända som på egen hand bosätter sig i kommunerna. Vi ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att skapa långsiktighet och hållbarhet i kommunernas mottagande av nyanlända samt identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden i länet för att skapa ökad kvalitet i mottagandet av nyanlända.

Kontakt