Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lägesbild avseende utsatta EU-medborgare i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
36878-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Samtliga länsstyrelser har fått i uppdrag att ta fram regionala lägesbilder under 2018 när det gäller utsatta EU/ESS-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Detta är den andra lägesrapporten från Skåne. Denna lägesbild är baserad på intervjuer med, samt enkätsvar från, kommuner, civilsamhällesorganisationer, vårdgivare, arbetsmiljöverket, regionkoordinatorn för prostitution och människohandel och kronofogden.

Lägesbilden ger en bild av att det finns utsatta EU-medborgare i Skåne med hemvist i framförallt Rumänien. Det går inte att fastställa hur många personer det rör sig om eftersom många lever utanför flera av samhällets olika skyddsnät under vistelsen i Skåne och sällan kommer i kontakt med offentliga aktörer. I lägesbilden finns även information om olika samverkansformer som vi kunnat urskilja i Skåne. Lägesbilden visar att arbetet med målgruppen i kommunerna i Skåne skiljer sig och att det sällan finns en organiserad eller etablerat samverkansform i kommunerna.

Kontakt