Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lägesbild avseende utsatta EU-medborgare i Skåne 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
37007-2019
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport

Samtliga länsstyrelser har fått i uppdrag att ta fram regionala lägesbilder under 2018 och 2019 när det gäller utsatta EU/ESS-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Detta är den tredje lägesrapporten från Länsstyrelsen Skåne som tar utgångspunkt i de tidigare framtagna lägesbilderna under 2018. Denna lägesbild är baserad på enkätsvar från en rad olika aktörer i Skåne; kommuner, civilsamhällesorganisationer, vårdgivare, Arbetsmiljöverket, Kronofogden och Polismyndigheten.

Kontakt