Lägesbild avseende utsatta EU-medborgare i Skåne 2019

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 37007-2019

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Samtliga länsstyrelser har fått i uppdrag att ta fram regionala lägesbilder under 2018 och 2019 när det gäller utsatta EU/ESS-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Detta är den tredje lägesrapporten från Länsstyrelsen Skåne som tar utgångspunkt i de tidigare framtagna lägesbilderna under 2018. Denna lägesbild är baserad på enkätsvar från en rad olika aktörer i Skåne; kommuner, civilsamhällesorganisationer, vårdgivare, Arbetsmiljöverket, Kronofogden och Polismyndigheten.

Kontakt