Lägesbild - Ett nyhetsbrev från enheten för samhällsskydd och beredskap 2021

Om publikationen

Publiceringsår: 2021

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Samhällsskydd och Beredskap

Följ läget i Skåne under coronakrisen. I nyhetsbrevet publicerar vi en samlad lägesbild från Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt