Lägesbild - Ett nyhetsbrev från enheten för samhällsskydd och beredskap 2020

Om publikationen

Publiceringsår: 2020

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Samhällsskydd och Beredskap

Följ läget i Skåne under coronakrisen. I nyhetsbrevet publicerar vi en samlad lägesbild från Länsstyrelsen Skåne.

Nyhetsbrevet med lägesbilder för 2021 hittar du här

Kontakt