Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Läckage av PFOS till ytvattenrecipienter i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2020:22
Diarienummer:
537-29611-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-201-2
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Läckage av PFOS till ytvattenrecipienter i Skåne.
Sammanställning av resultat från den regionala miljöövervakningen 2019.

Denna rapport sammanfattar resultaten från den regionala miljöövervakningen av miljögifter år 2019. Den regionala miljöövervakningens mål är att följa upp de svenska miljömålen och andra internationella åtaganden som HELCOM och EUs ramdirektiv för vatten.

Kontakt