Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Läckage av bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2019:16
Diarienummer:
537-8868-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-155-8
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten "Läckage av bekämpningsmedel nedströms sju växthus i Skåne"

Denna studie syftar till att undersöka läckage av bekämpningsmedel nedströms växthus i Skåne. Det är en uppföljning av en studie Sveriges Lantbruksuniversitet genomförde 2008, där läckage konstaterades. Vi ville undersöka om läget har förbättrats sedan 2008 eftersom flera informations- och tillsynskampanjer har genomförts som ett resultat av den tidigare studien.

I vår studie analyserades vatten nedströms sju växthus i Skåne, under hösten och vintern 2018. Vattenprov togs vid fem tillfällen från september till december

68 av de 118 analyserade ämnena hittades i de totalt 35 vattenproven. Av dessa var 19 växthusämnen och 16 ämnen var förbjudna. Elva ämnen överskred sina riktvärden till skydd för ekosystemen i vatten, fem av dessa var växthusämnen. De ämnen som överskred sina riktvärden oftast var imidakloprid, diflufenikan, cyprodinil och metazaklor. De växthusämnen som överskred sina riktvärden var imidakloprid, cyprodinil, fludioxonil, hexytiazox och tiakloprid, dessa är insektsmedel eller svampmedel.

Studien visar att det fortfarande sker betydande läckage från växthus. Ett viktigt nästa steg kan vara att tillsammans med verksamheterna kartlägga vattenflödena i växthusen för att upptäcka riskområden eller riskmoment för läckage och att lägga upp en åtgärdsplan för att åtgärda läckagen.

Kontakt