Kvinnor och män i Skåne 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I Kvinnor och män i Skåne 2017 hittar du könsuppdelad statistik som synliggör sturkturer och villkor för kvinnor och män. Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar till.

Kontakt