Kvinnor och män i Skåne 2017

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 64

Publikationstyp: Broschyr/folder

I Kvinnor och män i Skåne 2017 hittar du könsuppdelad statistik som synliggör sturkturer och villkor för kvinnor och män. Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar till.

Kontakt