Kulturmiljöprogram för Skåne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2006

Sidantal: Saknas

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Här kan du läsa mer om hur Skåne utvecklats och var man ser spår av olika aktiviteter i landskapet. Kulturmiljöer finns presenterade på karta och beskrivna i text.Programmet är i första hand ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag för samhällsplanerare i kommuner, på Trafikverket, konsulter med flera. Börja att titta på kartan där området är avgränsat för den miljö du är intresserad av.

Kontakt