Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kommunala ansvarsarter i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2017:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-075-9
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

En möjlighet att hejda förlusten av biologisk mångfald är att arbeta med riktade insatser för de arter som har behov av speciella åtgärder för sin överlevnad i landet. Enskilda arter förekommer sällan jämnt fördelade över landskapet utan finns oftast i begränsade områden.

Aktörer som arbetar eller har möjlighet att arbeta i dessa områden har därmed ett visst ansvar för att arten ska kunna finnas kvar. Om, till exempel, en art har en stor del av sin förekomst i en kommun, skulle arten kunna betraktas som en kommunal ansvarsart.

I denna rapport finns förslag på ett antal arter per kommun som skulle kunna fungera som kommunala ansvarsarter. Gemensamt för dessa arter är att de mer eller mindre har tyngdpunkten av sina svenska förekomster i en specifik kommun. Den enskilde kommunen har då genom riktade åtgärder för dessa arter möjligheter att påverka varje enskild arts framtid.

Kontakt