Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassningsatlas för Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2011:23
Diarienummer:
400-18228-11
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-59-5
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I denna atlas får läsaren en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka Skåne, det är en form av klimat- och sårbarhetsanalys för länet.

De främsta svårigheterna med ett förändrat klimat i Skåne pekas ut och konsekvenser inom åtta utvalda områden presenteras tillsammans med framtida utmaningar och åtgärder som krävs för att anpassa samhället.

Kontakt