Klimatanpassningsatlas för Skåne

Om publikationen

Löpnummer: 2011:23

Diarienummer: 400-18228-11

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-59-5

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 54

Publikationstyp: Planeringsunderlag

I denna atlas får läsaren en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka Skåne, det är en form av klimat- och sårbarhetsanalys för länet.

De främsta svårigheterna med ett förändrat klimat i Skåne pekas ut och konsekvenser inom åtta utvalda områden presenteras tillsammans med framtida utmaningar och åtgärder som krävs för att anpassa samhället.

Kontakt