Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:29
Diarienummer:
502-15091-2017, 1200-001
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-101-5
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2017. Totalt har 26 lokaler undersökts, varav tolv stycken inom miljöövervakning – screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE samt tio inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet.

Kontakt