Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:28
Diarienummer:
537-17700-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-100-8
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
114
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport redovisar den regionala övervakningen av
kiselalger i Skåne län 2016. Totalt har 32 lokaler undersökts,
varav 14 stycken inom miljöövervakning – screening, 4 inom uppföljning UC4LIFE samt 14 inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska
organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom
de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring,
förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför
vattnets kvalitet.

Kontakt