Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
537-15858-2014
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-051-3
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Amelie
Jarlman

Rapporten redovisar resultat från kiselalgsundersökningar som genomfördes av Länsstyrelsen Skåne under 2014. Huvudsyftet är att ge en bild av kiselalgssamhället och att bedöma statusen för kvalitetsfaktorn påväxt på de olika lokalerna.

Sammanlagt 16 lokaler i 13 skånska vattendrag undersöktes. Av dessa lokaler är tio screening/regionala miljöövervakningslokaler, varav sex är tidsserielokaler där förändringen över tid följs, och fyra lokaler är en del av UC4LIFE-projektet, som följer upp effekten av vidtagna restaureringsåtgärder.

De tre återstående lokalerna har även undersökts med avseende på bekämpningsmedel, med syfte att
undersöka kopplingen mellan missbildade kiselalgsskal och förekomst av bekämpningsmedel.

Kiselalgsundersökningarna har samordnats och samfinansierats inom ramen för Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning, vattenförvaltningsarbete, Ivösjökommittén och UC4LIFE-projektets uppföljningsdel.

Kontakt