Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kartering av rödmyror på lokaler med alkonblåvinge i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2017:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-097-1
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
 Foto: Fredrik Östrand

Förekomsten av rödmyror Myrmica sp. undersöktes under 2017 på två lokaler för alkonblåvinge (Maculinea alcon) i Skåne, dels på Hunneröds mosse i Svedala kommun, dels vid Vaselund på Revingefältet i Lunds kommun. På Hunneröds mosse noterades tre arter av rödmyror i sammanlagt 14 prover och fördelningen var: trädgårdsrödmyra (Myrmica rubra) 29 %, ängsrödmyra (Myrmica scabrinodis) 64 % och skogsrödmyra (Myrmica ruginodis) 7 %.

Totalt 21 myrprover samlades in på lokalen i Vaselund och där fanns trädgårdsrödmyran i 38 % av proverna. Resterande fördelades mellan strandrödmyra Myrmica gallienii och ängsrödmyra med 43 % respektive 19 % av myrbona.

Förekomsten av klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) var relativt god på båda lokalerna. Trädgårdsrödmyran, som tros vara alkonblåvingens värd i Skåne, var ungefär lika vanlig på båda lokalerna. Lokalen i Vaselund förefaller vara mer utsatt för igenväxning än Hunneröds mosse. I Vaselund är det fler uppväxande buskar och träd och därtill är grässvålen på sina ställen tjockare.

I en mindre undersökning eftersöktes flygande alkonblåvingar på de två lokalerna. Vaselund besöktes en gång (den 9:e juli) och då noterades ett flygande exemplar. På Hunneröds mosse syntes fjärilen vid alla de tre tillfällen den besöktes (samtliga i juli månad) och då noterades 20, 25 samt 3 stycken alkonblåvingar.

Kontakt