Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jordbrukets bidrag till svensk bioekonomi

Om publikationen

Löpnummer:
2020:16
Diarienummer:
426-14704-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-195-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapport med bild på rapsblomma och fabrik

De allt mer negativa samhällseffekterna av klimatförändringarna har markant ökat intresset för att arbeta med utveckling av en biobaserad (i motsats till fossilbaserad) samhällsekonomi. I Sverige bland annat fattade Regeringen den 12 april 2018 beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Denna rapport tar avstamp i den nationella livsmedelsstrategins uppmaning till resurseffektivitet och ökad miljönytta för att undersöka:

  • jordbrukets roll i uppbyggnaden av en stark svensk bioekonomisektor
  • hur länsstyrelserna kan stödja jordbruksföretagen i att realisera bioekonomins miljö- och affärspotential

Ambitionen har varit att ge en aktuell kunskapsöversikt över var det är möjligt att göra (forskningen), vad vi borde göra (kopplingen till nationella mål) och vad är genomförbart (befintliga och planerade industriella tillämpningar). Med hjälp av dessa tre referenspunkter ska rapporten vara till hjälp i den regionala planeringen för utveckling av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad samhällsekonomi.

Kontakt